Həyatda qalma dövrü

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
09:00
13:20
17:40
22:00
08:30
12:50
17:10
21:30
08:00
12:20
16:40
21:00
09:20
13:40
18:00
22:20
15:20
16:20
09:10
13:30
17:50
22:10
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
09:00
13:20
17:40
22:00
08:30
12:50
17:10
21:30
08:00
12:20
16:40
21:00
09:20
13:40
18:00
22:20
15:20
16:20
09:10
13:30
17:50
22:10
Gələcək. Bəşəriyyət yox olma vəziyyətindədir. Texnologiyalar inkişaf etsələr də, insanlar evolyusiya etmiş təbiətlə gündəlik savaşdadırlar. Balansı bərpa edib və insanların qalmasına yalnız Vesper adlı 13 yaşında qız bilər.  
Daha çox