Elementar

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Ünsürlər şəhərində od, su, torpaq və havanın təmsilçiləri birgə yaşayır. Güclü və alovlu Ember, sakit və axar ilə yaşayan Ueydlə dost olur. Bu dostluq onun bütün dünya görünüşün imtahana çəkir.
Daha çox