Qızqaçırtma 3

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Hərbi xidmətdə olan Məlik eşidir ki onun sevgilisini başqa bir adama ərə verirlər. O dostları Məmməd və Təzəkişidən kömək istəyir. Beləcə Təzəkişi və komandası növbəti qızqaçırtma əməliyyatına başlayırlar. Bizim macəramız da bu an başlayır. Məlikin sevgilisi məşhur Karate ustadının tələbəsi olduğuna görə qızı onlardan alıb qaçmaq çətin məsələdi. Məmməd qadın paltarında Karate zalına daxil olur. Zalda Məşq keçən Qoca Ustad Məmmədi qadın zənn edib ona vurulur. Hətta Günay və Gülayın əmisi oğlu Vilka Şirin də bu əməliyyatda Təzəkişiyə qarşı mübarizə aparır.  
Daha çox