Artemis Faul

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Gözdən-könüldən iraq, torpaq qatının dərinliyində qnomlar, elflər, braunlar və başqa sehirli varlıqların yaşadığı bir dünya var.Onlar insanlardan gizlənərək, özlərinin inkişaf etmiş sivilizasiyalarını qurublar. Onların sirri gizli qala bilərdi, əgər anadan fırıldaqçı doğulan və qədim kriminal dahilər nəslinin davamçısı, gənc Artemis Faul onları aşkar etməsəydi. O, təkcə yeraltı dünyanın mövcud olduğunu sübut edən dəlillər tapmadı, həm də onun sakinlərini qarət etmək üçün dəliqanlı plan qurdu.  
Daha çox