Ov

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Çətin yeniyetməni məşhur “ekstremal şərtlərdə sağ qalma” proqramı üzrə yenidən təbriyə alması üçün adamyaşamayan, tərkedilmiş adaya göndərirlər. Amma oğlan tezliklə başa düşür ki, o heç də adada tək deyil.  
Daha çox