Cumanci: Növbəti Mərhələ

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Tanışlardan birini xilas etmək üçün başqaları oyuna qayıtmalı olur. Cumancinin qaydaları dəyişib və hər şey tərsinə gedir. Sağ qalmaq üçün dostlar oyunun ən qaranlıq və gizli guşələrinə  - quru sərhalardan qarlı dağlara qədər səyahətə yollanmalı olurlar  
Daha çox