Asteriks və Obeliks: Səma altı

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Eramızda əvvəl 50ci il. Çində çevriliş baş verir və nəticədə Imperatorun yeganə qızı Suan-di Qalliyaya qaçmalı olur. Orada o Asteriksdan və Obeliskdan ölkəsinin azad olunmasında kömək etməyə xahiş edir. Onlar Çinə yollanırlar amma Yuli Sezarın da ora getməsindən heç xəbərləri olmur.  
Daha çox