Qatilin missiyası

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Xüsusi xidmətlər arasındaki savaşlar daha hiyləgər olub. Müasir texnologiyalar sayəsində casuslar qurbanların yaxınlarının bədənlərinə girib onların əlləri ilə öldürür. Aleksa öyrənir ki, onun komada olan həyat yoldaşı bu cür “yatmış” agentlərdəndir. Aleksa onu xilas etməsinə cəhd edir, lakin hər yeni bədənə keçidi onun reallıqla əlaqəsini zəiflədir, həqiqi ədalətə olan inamını isə azaldır.  
Daha çox