Birinci əcinnə. Təqəmmüs

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
1972ci il. Ucqar bir kənddə heç bir səbəbsiz gənc qız dünyasını dəyişir. Qissa vaxt sonra yerli fermerin üç qızı məktəbdən qayıdaraq bir qara geyimli ruha oxşayan qadına rast gəlirlər. Bundan sonra qızların birisi özünü qəribə aparmağa başlayir.  
Daha çox